Onze intenties

Mensen begeleiden bij de ontwikkeling van hun bewustzijn

Voor wie de twintigste eeuw al indrukwekkend vond, houd dan je adem maar in. We gaan nu als mensheid een heel nieuw stadium van ons bewustzijn in.

Dit gebeurt over de hele planeet en het raakt iedereen. Van ons kleine persoonlijke leven tot de mensheid in haar breedste perspectief.

Bovendien doet het zich op alle terreinen voor. In de manier waarop we denken over de natuur, onze fysieke en mentale gezondheid, ruimte, geld en technologie. De verschuiving overtreft ons voorstellingsvermogen.

Het is een oud patroon van de mensheid om iets of iemand hiervan de schuld te geven, maar dat is niet nodig. Dat komt omdat de meeste mensen niet begrijpen wat er gebeurt en wanhopig proberen er grip op te krijgen. (Sorry jongens, de volgende stap van de mensheid is naar het hart: hier komt het verlangen naar controle ten einde)

En dit is misschien wel onze belangrijkste intentie: een gids zijn, voor degenen die willen, begrijpen wat er in dit ’tijdsbestek’ gebeurt.

 • Het verhaal van de Narwal

  De Narwal is een prachtig symbool voor wat er in deze tijd gebeurt.

  Met een slagtand zoals de mythische Eenhoorn is het een ’tandwalvis’ die behoort tot de dolfijnenfamilie. De vorm van dit, ongeveer 5 meter lange dier, beschrijft perfect wat er sinds de afgelopen 4000 jaar met de mensheid is gebeurd.

  Wat gebeurde er dan, vraag je je wellicht af? Tegen die tijd begonnen de twee belangrijkste menselijke krachten, mannelijk en vrouwelijk, aan hun eigen ontwikkelingsproject. Met de intentie om later op een verfijnder niveau weer samen te komen.

  De mannelijke kracht moest worden ontwikkeld om wereldwijd onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap, connectiviteit en al deze andere op moderne verhoudingen gebaseerde dingen te creëren.

  De vrouwelijke kracht werd teruggetrokken, om het ’typisch mannelijke’ deel van de samenleving de ruimte te geven die het nodig had. Het moest haar positie handhaven, want het zou 4000 jaar later nodig zijn, om het evenwicht weer te herstellen.

  En dit is wat er dit tijdperk gebeurt. Na 4000 jaar gescheiden te zijn, hervinden de mannelijke en vrouwelijke krachten van de mensheid hun evenwicht.

  De onderstaande afbeelding beschrijft deze beweging van deze twee menselijke krachten en heeft de vorm van de Narwal.

  Wist je dat de Narwal’s geduldig wachten op de eerste scheur in het landijs, veroorzaakt door moeder Aarde, om hun voedselgebieden na de winterperiode te bereiken. 

 • De Werfeling

 • le Tourbillouse

 • the Wild Whirling Willow

 • Academy

 • Mystic Travel

 • The next revolution is the evolution of consciousness

  We weten het allemaal al tientallen jaren, we zullen ons gedrag moeten veranderen. Er wordt al heel veel aandacht voor gevraagd, wat je bijvoorbeeld terugziet in de door de Verenigde Naties vastgestelde Global Goals. En misschien vind je dat dat er allemaal zo ingewikkeld uit ziet.

  Maar dat is het niet. Wanneer mensen de volgende stap in hun ontwikkeling zetten, zullen ze ontdekken dat er in alles een natuurlijke harmonie is. In zichzelf, in ons leven, in de wereld, in het universum.

  Wanneer het bewustzijn groeit, zal het overschot aan energie worden verminderd en zal het tekort aan materie worden aangevuld. (van omgekeerd). Totdat het natuurlijke evenwicht is hersteld.

  Dit betekent voedsel waar nodig, een verantwoord monetair systeem, natuurlijke verantwoordelijkheid vanuit het perspectief van mensen, vrije energie, wereldwijde vrijheid en onvoorwaardelijke liefde die het evenwicht op onze planeet handhaaft.

  Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Geloof wat je wilt, want het zal hoe dan ook gebeuren.
  Maar als je nieuwsgierig bent, het verlangen voelt om actief bij te dragen of voorop wilt lopen zoals de Narwals…

  Dan zijn wij er om hierbij te ondersteunen. Omdat we geloven dat er ook een heldere en vriendelijke manier is om door deze veranderingen te gaan.

 • Global Goals

  Wij onderschrijven de 17 door de VN geformuleerde mondiale doelen. Omdat we denken dat een bewust mens de basis is voor de manifestatie van al deze mondiale doelen.

  Daarom is het onze bedoeling om bij te dragen aan alle 17 mondiale doelen, door mensen te trainen en te begeleiden in de ontwikkeling van hun bewustzijn.

  De mondiale doelen van de VN zijn: (De Global Goals)

  geen armoede – geen honger – goede gezondheid en welzijn – kwaliteitsonderwijs – gendergelijkheid – schoon water en sanitaire voorzieningen – fatsoenlijk werk en economische groei – industrie, innovatie en infrastructuur – verminderde ongelijkheid – duurzame steden en gemeenschappen – verantwoorde consumptie en productie – klimaatactie – leven onder water – leven op het land – vrede, rechtvaardigheid – partnerschappen

  En we begrijpen dat veel mensen tegenwoordig achterdochtig of bang zijn voor complotten op dit gebied. Maar dat komt niet door de doelen, het gaat meer om de verwarring in de instituties die de menselijke evolutie proberen te beheersen. Dat is, vanuit een bewust perspectief begrijpelijk en zal onvermijdelijk verdwijnen wanneer mensen beginnen te begrijpen wat er echt gebeurt, op onze prachtige planeet. 

 • Bewustzijn ontwikkelen in heel Europa

  De katholieke kerk domineert al heel lang de spirituele identiteit op het Europese continent. Het opkomende proces van individualisering, wat begon na WOII, heeft de invloed van de kerk verminderd en een enorme kloof in de spirituele identiteit van Europa veroorzaakt.

  Het Magisch Hart bewustzijn programma is de kernwaarde van onze bedrijven. Het stelt mensen in staat om hun bewustzijn te ontwikkelen, vanaf de eerste stappen van ontwaken tot en met meesterschap over het ego in de persoonlijkheid. Omdat het gebaseerd is op de individuele groei van bewustzijn, lijkt hier voor veel mensen een antwoord te liggen op de vraag ‘hoe?’.

  Al meer dan 10 jaar hebben wij het voorrecht om veel mensen in Nederland te begeleiden. En omdat we veel met onze trainingen door Europa reizen, zien we dit enorme veld aan mogelijkheden ook in andere landen.

  Daarom is het onze bedoeling om bij te dragen aan de spirituele ontwikkeling van mensen in Europa. Niet om weer een nieuwe religie te beginnen, want die tijd is geweest. Wel omdat individuele bewustwording de volgende stap is in onze ontwikkeling.

 • De Werfeling

 • le Tourbillouse

 • the Wild Whirling Willow

 • Academy

 • Mystic Travel

 • Een wereldwijd netwerk van bewuste mensen

  Wie in de menselijke geschiedenis durft te kijken, zal waarschijnlijk ontdekken dat we misschien dezelfde voorouders hebben. De ‘Oudsten’ van de oudheid wisten al dat we in wezen allemaal met elkaar verbonden zijn. En je naar de schepping kijkt, zou je kunnen ontdekken dat alles verstrengeld is.

  Tegelijkertijd maken veel mensen zich zorgen over de snel groeiende wereldbevolking. Langs verschillende wegen komt tot ons dat de mens bestemd is om verder het universum in te reizen. Vanuit dat perspectief is een groeiende wereldbevolking niet zorgwekkend. Belangrijker dan zorgen is het dan om na te denken over wat daarvoor nodig is.

  Vanuit dat perspectief is het misschien wel wijs om als mensheid een wereldwijd bewust netwerk te vormen. Daarom nodigen we uit en zijn we actief in de samenwerking met anderen, individuen, groepen, organisaties die hetzelfde voelen.

  Het is onze intentie om ons te verbinden met anderen in de wereld, die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn.