Middels een gigantische stroom van producten en diensten, voorziet onze groeiende wereldbevolking in haar behoeften. Een full continue beweging van supply chains, waaraan grote en kleine spelers hun bijdrage leveren. Wij zijn daar eentje van.

Daarbij worden we geconfronteerd met enerzijds de noodzaak om deel te nemen en anderzijds de realisatie dat we als een zwerm sprinkhanen, onze aarde resources consumeren. Het evenwicht tussen de mens en haar leefgebied raakt in een hoog tempo verstoord.

Het is onze visie dat een volgende stap in het bewustzijn van de mensheid, kan leiden tot een nieuw evenwicht. Met behulp van ons 5D Business Concept passen wij dit alvast zelf toe. We leggen je op deze pagina graag uit wat dit voor onze leveranciers betekent.

Celeste Banning en Rien Hagenaars

leveranciers

 • Aan de basis van vertrouwen

  Vertrouwen is een sleutelwoord in leveranciersrelaties. Maar wat als vertrouwen een gevolg is? Dan is het dus belangrijk om te begrijpen wat eraan ten grondslag ligt.

  Daarom richten wij onze aandacht liever op de wederzijdse belangen. Want van daaruit komen mensen in beweging. In onze visie zijn belangen meestal een vertaling van verlangens, die op een dieper niveau leven in het hart.

  Wanneer die in de beleving van mensen niet zichtbaar mogen zijn, hebben ze de neiging om op een onzichtbare wijze toch hun invloed uit te oefenen. En dat is vaak waar ze het gevoel van vertrouwen beïnvloeden. Precies hetgeen wat vertrouwen vaak zo ingewikkeld maakt.

  Ons belang ligt dus bij een leveranciers relatie, waarin de belangen gewoon open op tafel kunnen liggen. Daardoor kunnen we elkaar gemakkelijker begrijpen en onze activiteiten beter op elkaar afstemmen.

  Het legt een fijne basis onder samenwerkingen, die wanneer het belang is uitgewerkt ook vanuit vrijheid weer kunnen stoppen.

onze ‘dimensies’

 • De Werfeling

 • le Tourbillouse

 • the Wild Whirling Willow

 • Academy

 • Mystic Travel

 • Harmonie in de keten

  In de keten tussen grondstof en eindgebruiker speelt iedere schakel een eigen rol. Daarbij zijn de belangen groot en is de macht vaak ongelijk verdeeld. Hierdoor wordt de natuurlijke harmonie verstoord. Dit wordt zichtbaar in de uitputting van resources, misbruik van arbeidskrachten enzovoorts.

  Het is niet zozeer dat we daarmee willen strijden, want het is zoals het is, maar deze disharmoniërende effecten worden wel toegevoegd aan de producten. Daardoor verminderen ze de kwaliteit.

  Het is onze intentie om bij te dragen aan een verhoging van de kwaliteit van de producten die door onze organisatie gaan. Daarom houden we bij onze keuze van leveranciers rekening met de wijze waarop de producten en diensten tot stand komen. Daarbij kijken we zowel naar de ‘stoffelijke’, als naar de ‘niet stoffelijke’ eigenschappen.

  Dit betekent dat we open staan voor flexibele vormen van samenwerking met onze leveranciers. We staan voor slimme technologie en lean procedures. En tegelijkertijd staan we ook voor onze eigen 5DBC waarden. Omdat we van mening zijn, dat we op die manier de beste bijdrage leveren aan de harmonie in onze ketens.

 • Een wijze prijs

  In een markt die wordt gestuurd op winst, zijn prijzen een belangrijke sleutel. Daarbij geldt meestal het principe dat wie de meeste macht heeft in de keten, ook de beste prijs kan krijgen. Dankzij ons 5DBC businessmodel, kunnen we daar op een andere manier mee omgaan.

  In de eerste plaats is ook hier een individuele benadering ons uitgangspunt. Want de vorm die we hanteren om bij klanten de juiste prijs te bepalen, laat zich ook aan de leverancierszijde prima toepassen. Dit biedt ons de gelegenheid om op een zuivere wijze te bepalen, wat voor ons de beste inkoopprijs is.

  De voor ons optimale prijs kan lager, gelijk en hoger zijn dan de prijs die een leverancier vraagt. Het weten dat deze optimale prijs voor ons belangrijker is dan de geldende vraagprijs, geeft ons een veel ruimere bewegingsvrijheid in de onderhandelingen met leveranciers.

  En wie de kracht van onvoorwaardelijke liefde weet te hanteren, kan zich verwonderen over de mogelijkheden die ontstaan wanneer het hart betrokken raakt. Zelfs wanneer je als piepkleine speler in de markt, te maken krijgt met een vele malen grotere leverancier.

Lauren Vermue, Kok – tijdens vele van onze trainingsweken in Frankrijk en op de Outer Hebrides in Schotland

leveranciers

 • Evolutie van binnenuit

  Voor alle producten en diensten die we nodig hebben zijn we afhankelijk van bestaande systemen. Daarbij zien we grote geautomatiseerde mechanismen bepalen, wie wat krijgt en onder welke condities. Deze processen worden veelal onbewust bestuurd. Meestal gaat het over reageren op elkaar en vraagstukken van macht en onmacht.

  Wij kiezen ervoor om onze eigen vernieuwde vorm, toe te passen binnen de bestaande systemen. Het is onze visie dat een transformatie van bestaande systemen van binnenuit, veel krachtiger kan werken dan het afwijzen ervan of het proberen te omzeilen hiervan.

  Dit betekent dat we ons eigen model verbinden met de markt om ons heen. Het is onze intentie om op een vernieuwende wijze deel uit te maken van het grote geheel. Soms betekent dit dat we anders bewegen dan leveranciers van ons verwachten. Laat je verassen, we leggen het je graag uit en wellicht inspireert het jou ook.

Wijsheid & openheid

Als nieuwe basis voor onze distributie ketens

Harmonie

in onze relatie met de aarde

 • Laten we elkaar ontmoeten 🙂
  030 227 3360