Werken in onze 5DBC organisatie is anders. De manier van organiseren is anders, de manier van salaris bepalen is anders en bovenal is het samenwerken met ons anders. We zijn trots op onze nieuwe vorm.

Een innovatief en sprankelend geheel, waarin we de traditionele hiërarchie in het hart hebben verbonden met onze medewerkers. De rollen zijn duidelijk gescheiden, heldere contracten en toch ervaart ieder in het proces een directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van het geheel.

Je kunt wel zeggen dat we onze hele carrière op zoek zijn geweest naar deze vorm en hem nu eindelijk hebben gevonden. Eigenlijk heel eenvoudig, maar toch zeer innovatief. Het is geen netwerk, we werken niet met freelance of payroll constructies. We zijn anders.

Ondertussen passen wij ons 5D Business Concept alvast zelf toe. We leggen je op deze pagina graag uit wat dit voor onze medewerkers betekent.

Celeste Banning en Rien Hagenaars

medewerkers

 • Wat is jouw visie?

  Al onze activiteiten zijn gebouwd op een eigen visie. Hierin zien wij een maatschappij, waarin het ‘denken’ centraal staat, zich ontwikkelen naar een maatschappij waarin ‘het hart’ centraal staat. Deze verschuiving wordt zichtbaar in de snelle ontwikkeling van het menselijk bewustzijn, die sinds de WOII gaande is.

  In een maatschappij waar ‘het hart’ centraal staat, krijgt het gevoelsaspect een veel grotere rol.  Het resultaat is een grotere harmonie in de dingen die we doen en ervaren. De activiteiten van alle organisaties die deel uitmaken van het Uniovision concept zijn gericht op het begeleiden van mensen in dit proces van bewustwording.

  Veel mensen associëren de woorden dat ‘het hart centraal staat’ met iets spiritueels of softs. Niets is minder waar, het betekent dat je handelt vanuit de eerste bewuste modus van het menselijk systeem. Daar ben je in staat om de grootste kracht van het universum te hanteren. Je kunt van ons gerust aannemen dat onvoorwaardelijke liefde iets heel anders betekent, dan lief zijn.

  Vanuit dit gedachtegoed, vinden we het belangrijk dat onze medewerk(st)ers een visie hebben die past bij de onze. Daarbij gaat het er ons vooral om, dat jouw visie in de lijn ligt met onze visie. Want uiteindelijk is ieders visie uniek.

 • Deel je mee in het resultaat?

  Met een geheel eigen verdienmodel, hebben we ook een andere manier waarop we de hoogte van een salaris bepalen. De essentie van ons verdienmodel is dat het hart en de intuïtie leidend zijn, bij het bepalen van de juiste bedragen. Dat geldt voor onszelf (lees bij eigenaars) en ook voor onze medewerkers.

  Door deze uitgangspunten, is er sprake van een beter evenwicht in de stroom van geld en energie. Het leidt tot individueel bepaalde salarissen, die in een nieuwe verhouding delen in het resultaat van onze organisatie.

  Hoe dat werkt? Behoudens de wellicht verrassende uitkomst, merk je er zelf niet zo veel van. Wanneer je belangstelling hebt voor een rol binnen een van onze bedrijven, vragen we je bij de kennismaking toestemming, om op deze wijze je salaris te mogen bepalen.

  Het enige waar we gebruik van maken zijn de ‘verfijnde’ vermogens van ons menselijk systeem. Met jouw toestemming, lezen we op afstand ‘jouw energie’ en geven je het salaris dat we zo ontvangen, terug in een aanbieding. Wellicht klinkt het wat abstract, maar we leggen het je graag uit en bovendien dragen we het ook over in onze programma’s.

  Je beslist zelf of je met het bedrag in wilt stemmen. Het resultaat is een zuiver op jou afgestemd salaris, het beste dat we je kunnen bieden.

 • Individueel ontwikkelen

  De inhoud van onze werkzaamheden brengt met zich mee, dat we niet altijd de gemakkelijkste organisatie zijn om in te werken. Het bewustzijnsniveau van onze begeleiders, heeft soms als bijwerking dat er ongemerkt wat overtuigingen loskomen. Je zou kunnen zeggen dat de vibratie soms wat hoog is, waardoor ‘appels wat sneller uit de boom kunnen vallen’.

  Op zichzelf is dat prima voor je ontwikkeling, maar daar laten we het liever niet op aankomen. Het is om die reden dat we, afhankelijk van hun functie, al onze medewerkers minimaal laten deelnemen aan onze basistraining Bewust Leiderschap 1 of Fundamentals.

  Dat stelt je in staat om rustig bij jezelf te kunnen blijven, ongeacht wie er voor de balie staat. Een ontwikkeling die je, ongeacht wat je in de toekomst wilt doen, met plezier mee zult nemen. Je kunt het vergelijken met leren fietsen, maar dan net wat anders 🙂

Rien & deelnemers, sunset tijdens training Monumentals 2017 in de Provence Zuid Frankrijk

medewerkers

 • We zijn een nieuw soort organisatie

  We zijn er trots op om te kunnen werken met een nieuwe organisatie vorm. Daarin hebben we de traditionele hiërarchie, in het hart verbonden met onze medewerkers. De rollen zijn duidelijk gescheiden, heldere contracten en toch ervaart iedere schakel in het proces een directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van het geheel.

  Het komt erop neer dat we in een geheel eigen vorm met elkaar uitwisselen, over de gebeurtenissen in en de plannen met de organisatie. Daarnaast zul je in onze organisatie geen beoordeling- of functioneringsgesprek -achtige systemen tegenkomen. Wij geloven in een bewuste doorlopende uitwisseling, met elkaar.

 • Wil je bij ons werken?

  Wanneer je de wens hebt om samen met ons een bijdrage aan de maatschappelijke bewustzijnsontwikkeling te leveren, dan nodigen we je uit om een email met je informatie toe te sturen. Doe dit dan naar de organisatie en functie, waarnaar je belangstelling uitgaat.

  Afhankelijk van de vacatures die we hebben, zullen we je uitnodigen voor een gesprek. In elk geval krijg je van ons een reactie.

  n.b. het volstaat om een motivatie en cv te sturen. Uitgebreide video boodschappen zijn aardig, maar voor ons niet per se noodzakelijk. 

  We heten je graag van harte welkom

De schoonheid van unieke individuen

komt tot uitdrukking in de manier waarop ze samenwerken

Passie en weten

zijn de eigenschappen van ons team

 • laten we elkaar ontmoeten 030 227 3360